BAUSPARKASSE MAINZ AKTIENGESELLSCHAFT, Xxx, Mainz 1, Kantstrasse 55122

BLZ Code:55020100

ORT Code:55004

Branch Code:XXX

SWIFT Code:BKMZDE51

Bank Name:Bausparkasse Mainz Aktiengesellschaft

Address:Mainz 1, Kantstrasse 55122

Other BLZ Codes for "Bausparkasse Mainz Aktiengesellschaft"

BLZ Code: 55020100

BAUSPARKASSE MAINZ AKTIENGESELLSCHAFT,MAINZ 1, KANTSTRASSE 55122

RECENTLY Searched BLZ Codes

BLZ Code: 55020100
BLZ Code: 25950001
BLZ Code: 55350010
BLZ Code: 61050000
BLZ Code: 37080087
BLZ Code: 50230400
BLZ Code: 21064045
BLZ Code: 74131000
BLZ Code: 48070050
BLZ Code: 46262456
BLZ Code: 26070024
BLZ Code: 61420086
BLZ Code: 40069408
BLZ Code: 25451450
BLZ Code: 50662669